Karakteristieken Sommeldijkse stam

De Klundertse stam van de Kortewegs heeft een Flakkeese tak. Toevallig is echter op Goeree-Overflakkee in dezelfde periode ook een afzonderlijke stam ontstaan, die in het geheel niet verwant is met de Klundertse stam, namelijk in Sommelsdijk. Tot in de vierde generatie noemden zij zich Kortweg, zonder “e” in het midden. Als typische voornamen komen Balten, Pleunis, Huibrecht en Mattheus voor.  De twee stammen, de Klundertse en de Sommelsdijkse, bevatten alle Kortewegs die nadien leefden.

De eersten van de Sommelsdijkse stam die zich Kortweg noemden waren de broers Balten (S1) en Melchior (S2). Alleen Balten had voor zover bekend een zoon die een gezin stichtte - Mattheus (S2.1) -  en ook deze Mattheus bracht weer een Balten voort (S3.1.1). Deze Balten zorgde dat de naam Kort(e)weg voortleefde in de nakomelingen van vier zonen, die we de 4e generatie noemen.

Pas van de drie gezinshoofden van de vijfde generatie weten we het beroep, twee zijn arbeider en de derde avonturier, wat in die tijd betekende: marskramer. Uit het feit dat van hun voorouders geen beroep werd vermeld, mogen we aannemen dat zij evenmin tot de aanzienlijken werden gerekend.
De enige zoon van de avonturier die volwassen werd emigreerde in de jaren 1880 naar Michigan. Zijn nageslacht met de naam Corteway woont nog steeds in Michigan en andere staten van de VS.

De familie blijft klein, door kleine kinderaantallen en grote kindersterfte. Tot in de 7e generatie bleven de gezinshoofden landarbeiders of iets dergelijks in Sommelsdijk of het nabij gelegen Middelharnis. In het begin van de 20e eeuw trokken verschillenden weg naar Rotterdam en omgeving, waar ze kleine middenstanders werden.

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Verdere generaties

S3.1.1
Balten

1723-1765

4.1.1.1
Mattheüs
1748-1806

S5.1.1.1.1
Balten 1778-1846
arbeider

S6.1.1.1.1.1

Mattheüs

1811-1843

Enige zoon boer, zoons daarvan hadden  geen nakomelingen die Korteweg heetten
S6.1.1.1.1.2
Marinus

1820-1894

Drie vroeg gestorven zoons, daarna geen nakomelingen.


4.1.1.3
Huibregt
1754-1828

S5.1.1.3.1

Balten 1799-1859
“avonturier”

S6.1.1.3.1.1
Huibregt 1833-?

emigreerde kort na 1880

Familie Corteway in Kalamazoo (Michigan)


4.1.1.4
Pieter

1758-1808

S5.1.1.4.1
Cornelis 1786-1826 arbeider

S6.1.1.4.1.1

Pieter 1816-1847
schilder

2 dochters, daarna geen nakomelingen die Korteweg heetten
S6.1.1.4.1.2
Aagje 1819-1895

1 vroeg gestorven zoon, daarna geen nakomelingen die Korteweg heetten
S6.1.1.4.1.3
Marinus 1823-1886 arbeider

Meest landarbeiders, daarna middenstanders Rotterdam e.o.


4.1.1.5
Pleunis
1763-1793

Geen nakomelingen die Korteweg heetten
 
Familie Korteweg, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting