Karakteristieken Zevenbergse tak

Zevenbergen en Klundert liggen maar een paar kilometer van elkaar en toch kunnen we duidelijk een Zevenbergse tak onderscheiden, die begon met Ary (3.2.6), die zich als boer in Zevenbergen vestigde. Zijn nakomelingen bleven generaties lang Zevenbergen trouw. Een verschil met de Klundertse tak was ook, dat in Klundert de meeste protestanten in de 19e eeuw overgingen naar de afgescheiden Gereformeerde Kerk, terwijl in Zevenbergen de meesten, ook de Kortewegs, in de Nederlandse Hervormde Kerk bleven.

Bij de zonen van Ary splitst de Zevenbergse tak zich in tweeën. De ene zoon Corstiaan (4.2.6.1) en zijn mannelijke nakomelingen, vaak Arie of Corstiaan geheten, bleven meestal boer. De dochters trouwden als regel ook met boeren in Zevenbergen of wijde omgeving.

De andere zoon Pieter (4.2.6.2) werd arbeider en slachter. Veel van zijn nakomelingen, vaak met de voornaam Pieter of Hermanus, waren landarbeider of hadden een ambacht. In de sociale verhoudingen van West-Brabant betekende dat een veel lagere status dan die van de (heren)boeren. Tegen het einde van de 19e eeuw is er een sterke trek van arbeiders naar de steden. In de landbouw waren door mechanisatie minder arbeiders nodig en de industrie, vooral in Rotterdam, had aan hen behoefte. Zo zien we ook nakomelingen van Pieter (4.2.6.2) verhuizen naar Rotterdam en Breda.
Een uitzondering was Johannes Adrianus (6.2.6.2.1.3), die opzichter werd in het Gelderse Bemmel en een zoon en kleinzoon directeur bij de PTT zag worden.
Een zeer verdienstelijke nazaat was Herman Adam (8.2.6.2.2.1.2.1), hoofd van een lagere school in Oud-Beijerland, verzetsman en later samen met zijn vrouw landelijk in de PKN de drijvende kracht van de contacten tussen Nederlandse Kerken en christenen in de DDR.

Van de andere tak, de boeren, is Arij (5.2.6.1.1) de stamvader. Hij nam omstreeks 1830 de boerderij van zijn oom Adriaan van Eekelen over. Deze hoeve De Slikpolder aan de Uilendijk bleef tot voor kort in de familie. Zulke monumentale boerderijen, hoeves, speelden een grote rol in het vruchtbare zeekleigebied. Eerst kwam de boerderij bij de derde zoon van deze Arij: Cornelis (6.2.6.1.1.3). De oudste zoon (Corstiaan 6.2.6.1.1.1) vestigde zich op een boerderij te Zuid-Beijerland en later Fijnaart. De daarop volgende zoon Arij (6.2.6.1.1.2) had een boerderij aan de Achterdijk bij Zevenbergen en zijn nazaten richtten een vlasfabriek op en hadden ook veel bestuurlijke functies, in de gemeenteraad, bij de Raiffeisenbank, bij de suikerfabriek, in de kerk, etc.

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Verdere generaties

3.2.6

Ary

1741-1832

boer en veearts

 

4.2.6.1

Corstiaan

1775-1851

boer

5.2.6.1.1

Arij

1802-1889

boer Uilendijk

6.2.6.1.1.1

Corstiaan

1833-1911

boer Zevenbergen

Z-Beijerl., Fijnaart

boeren te Fijnaart

 

 

 

6.2.6.1.1.2
Arij

1837-1897

boer Achterdijk

boeren en aanverwante beroepen
Zevenbergen en elders

 

 

 

6.2.6.1.1.3

Cornelis

1840-1912

boer Uilendijk

boeren hoeve Slikpolder (Uilendijk onder Zevenbergen) en in IJsselmeerpolders

 

 

 

6.2.6.1.1.4

Johannes (Jan)

1844-1909

boer/koopman

handel, tuinder, etc.
Waalwijk, Naaldwijk, …..

 

 

 

6.2.6.1.1.5
Adriaan

1846-1936

aannemer

geen nakomelingen met de naam Korteweg

 

4.2.6.2
Pieter

1779-1856
arbeider/

slachter

5.2.6.2.1

Hermanus

1805-1886

arbeider

6.2.6.2.1.1
Cornelis

1830-1910

boer/vrachtrijder

boer, landarbeider

Zevenbergen, Dinteloord

 

 

 

6.2.6.2.1.2

Pieter

1835-1926

vrachtrijder/boer

geen nakomelingen met de naam Korteweg

 

 

 

6.2.6.2.1.3
Johannes Adr.

1840-1915

opzichter

opzichter, directeur PTT
Bemmel, Tiel, Delft, Zwolle, …

 

 

5.2.6.2.2

Adriaan / Arie
1812-1897

arbeider/boer/

slager

6.2.6.2.2.1

Hermanus
1848-1889
arbeider

 

industrie, onderwijs, Zevenbergen en omgeving Rotterdam

 

 

 

6.2.6.2.2.2

Pieter

1858-1929

loodgieter

geen nakomelingen met de naam Korteweg

 

 

 

6.2.6.2.2.3
Arie Pieter

1862-1923
drogist/

huisschilder

huisschilders Rotterdam

 

 

 

6.2.6.2.2.4

Hendrik

1865-1955

Arbeider/schoen-

maker/petroleum-

venter

arbeiders Breda


 
Familie Korteweg, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting